Nadzór księgowy

 

 • organizacja obiegu dokumentów,
    
 • organizacja rachunkowości w firmie,
   
 • opracowanie, modyfikacja, wdrażanie planu kont,
     
 • opracowanie procedur kontroli wewnętrznej,
   
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
    
 • pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych,
     
 • nadzór nad prawidłowością prowadzonej w firmie księgowości,
    
 • nadzór nad prawidłowością składanych deklaracji podatkowych oraz prawidłowością naliczania podatków.
   

Kontakt z nami

Biuro Rachunkowe Calendaria

Wspólna 9, 45-831 Opole

Zadzwoń: (77) 47-00-591