Księgi handlowe

 

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
          
 • stworzenie dokumentu polityki rachunkowości,
           
 • utworzenie zakładowego planu kont,
           
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,
           
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
           
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
           
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

 • sporządzanie i przesyłanie do urzędów skarbowych plików JPK_V7M i JPK_V7K,
            
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
            
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
            
 • przygotowanie dokumentów do KRS,
            
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
            
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
             
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
             
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,
         
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych,

 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności.
          

Kontakt z nami

Biuro Rachunkowe Calendaria

Wspólna 9, 45-831 Opole

Zadzwoń: (77) 47-00-591