Personalistika a mzdy

 

 • příprava nezbytných dokumentů pro pracovní poměr zaměstnanců,
     
 • příprava občanskoprávních smluv (mandátní smlouva, smlouva o dílo),
    
 • příprava a průběžné vedení osobních složek zaměstnanců,
    
 • archivace personálních dokumentů v souladu s platnými předpisy,
    
 • příprava měsíčních mzdových listů pro pracovníky zaměstnané na základě pracovní smlouvy,
    
 • příprava vyúčtování odměn na základě občanskoprávních smluv,
    
 • příprava oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) pro správu sociálního zabezpečení (ZUS),
     
 • příprava měsíčních přiznání k dani z příjmu fyzických osob na formulářích PIT-4, PIT-8AR,
     
 • výpočet měsíčních záloh sociálního pojištění (pro ZUS) a příprava příslušných zúčtovacích přehledů,
    
 • vystavení prohlášení pro Státní fond pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením (PFRON),
       
 • včasné předávání dokumentů správě sociálního zabezpečení (ZUS),
    
 • příprava ročních daňových přiznání zaměstnanců na formulářích PIT-11,
    
 • příprava ročních daňových přiznání zahraničních zaměstnanců na formuláři IFT-1R,
    
 • příprava ročního přehledu o zálohách na úrazové pojištění (ZUS IWA),
     
 • příprava mzdových a personálních výkazů pro statistický úřad (GUS),
    
 • dohled nad personální dokumentací,
    
 • úplná odpovědnost za vykonávanou činnost.

Kontakt s námi

Wspólna 9, 45-831 Opole
Zavolejte: (77) 47-00-591