Kniha příjmů a výdajů

 

 • průběžná evidence hospodářských operací v zjednodušené formě (daňová evidence) v tzv. daňové knize příjmů a výdajů,
    
 • kontrola dokumentů z formálního a účetního hlediska,
    
 • vedení evidence DPH (VAT) na vstupu a výstupu,
    
 • vyhotovení a zasílání na finanční úřady souborů JPK_V7M a JPK_V7K,
    
 • vedení evidence dlouhodobého hmotného a drobného majetku,
    
 • příprava měsíčních daňových přiznání,
     
 • příprava hlášení vlastníků pro správu sociálního zabezpečení (ZUS),
     
 • příprava přehledů o příjmech a výdajích vlastníků pro správu sociálního zabezpečení (ZUS),
     
 • pravidelné vyhotovení statistických výkazů pro potřeby Hlavního statistického úřadu (GUS),
     
 • včasné doručení dokumentů orgánům finanční správy a správě sociálního zabezpečení (ZUS),
    
 • úplná odpovědnost za vykonávanou činnost.

Kontakt s námi

Wspólna 9, 45-831 Opole
Zavolejte: (77) 47-00-591