W zakresie szeroko rozumianych usług finansowo-księgowych dzięki długoletniej współpracy z wieloma partnerami biznesowymi w całym kraju oferujemy :

  • bardzo korzystne oferty cenowe na zakup nowych samochodów,
  • najlepsze na rynklu oferty leasingu operacyjnego oraz finansowego,
  • bardzo korzystne ubezpieczenia (majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej),
  • pełną obsługę BHP,
  • pełną obsługę prawną,
  • pełną obsługę informatyczną w zakresie programów firmy COMARCH,
  • racjonalizację kosztów pracy i kosztów ZUS.