Prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji głównego księgowego firmy.

W ramach doradztwa rachunkowego proponujemy następujące usługi:

  • organizacja obiegu dokumentów,
  • organizacja rachunkowości w firmie,
  • opracowanie, modyfikacja, wdrażanie planu kont,
  • opracowanie procedur kontroli wewnętrznej,
  • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
  • pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych,
  • nadzór nad prawidłowością prowadzonej w firmie księgowości,
  • nadzór nad prawidłowością składanych deklaracji podatkowych oraz prawidłowością naliczania podatków,
  • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.