Zprávy, analýzy, finanční zprávy

 

Sestavujeme finanční výkazy a reporty všech typů pro představenstvo společnosti, dozorčí radu a banky v souladu s Vašimi očekáváními. Při přípravě dokumentů vycházíme ze vzorů, které nám předloží klient, nebo připravíme vlastní návrh. Podle potřeb klienta zpracováváme také příslušné finanční analýzy, které slouží jako podklad pro řízení firmy. V rámci našich služeb také vyplňujeme různé žádosti o úvěr.

Kontakt s námi

Wspólna 9, 45-831 Opole
Zavolejte: (77) 47-00-591