Roční účetní závěrky

 

Již mnoho let řádně připravujeme daňová přiznání pro všechny daňové poplatníky. Vyúčtování daně provádíme tradičním způsobem, a také přes internet, abychom ušetřili váš čas. Připravujeme roční zúčtování daně se všemi právem požadovanými přílohami. Garantujeme, že naše zúčtování PIT je tvořeno odborníky s mnohaletou zkušeností. Nemusíte ztrácet nervy a čas na samostatné zúčtování daně. Účetní kancelář Calendaria z Opole znamená profesionálně připravené daňové přiznání bez chyb.
V rámci našich služeb vyřizujeme následující roční daňová přiznání:

PIT-37 – práce, dílo, smluvní vztah – tento typ přiznání se vztahuje na poplatníky, kteří přiznávají výdělky a odměny vypořádané prostřednictvím plátců,

PIT-36 – ekonomická činnost, firma – prohlášení pro osoby, jejich výdělky jsou zdaňovány podle daňového sazebníku,

PIT-36L – rovná daň – prohlášení určené daňovým poplatníkům, kteří si zvolili rovnou daň,

PIT-38 – kapitálové příjmy – zúčtování na formuláři PIT-38 jsou povinni předkládat daňoví poplatníci, kteří mimo svoji podnikatelskou činnost získali příjmy z: nabytí podílů- akcií – ve společnostech s právní subjektivitou nebo vklady do družstev a prodeje cenných papírů, podílů ve společnostech s právní subjektivitou, derivátů finančních nástrojů,

PIT-28 – paušál – toto vypořádání daně se vztahuje na poplatníky, kteří se rozhodli vypořádat příjmy na základě paušální částky z evidovaných tržeb,

DSF-1 - prohlášení o výši odvodu solidárního příspěvku v kalendářním roce.Zveme k osobnímu kontaktu v sídle naší firmy v Opoli nebo dálkovému prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu. Spolupráce s účetní kanceláři Calendaria je garancí správně vyúčtované daně.

Kontakt s námi

Wspólna 9, 45-831 Opole
Zavolejte: (77) 47-00-591