Początek roku kalendarzowego jest zawsze zapowiedzią sezonu rozliczeń podatkowych. Niezależnie od tego czy...

Początek roku kalendarzowego jest zawsze zapowiedzią sezonu rozliczeń podatkowych. Niezależnie od tego czy ktoś jest pracownikiem, czy też przedsiębiorcą, podlega pod ustawowy obowiązek złożenia zeznania podatkowego. W przypadku osób fizycznych termin zakreślony przez ustawodawcę na dokonanie tej czynności to 30 kwietnia.

 

Pracownicy

 

Każda osoba będąca pracownikiem otrzymuje od swego pracodawcy PIT-11. Dokument ten zawiera informację o dochodach danej osoby we wskazanym w nim roku podatkowym. Następnie na podstawie pracownik wypełnia swoje zeznanie podatkowe, która składa we właściwym urzędzie skarbowym bądź też przesyła pocztą lub przez Internet. Sytuacja jednak zaczyna się komplikować, gdy dana osoba posiada kilka źródeł dochodu, co w obecnych czasach jest zjawiskiem dość często spotykanym. W takim przypadku konieczne jest rozliczenie wszystkich dochodów, a więc ujęcie ich w odpowiednich rubrykach formularza i prawidłowe obliczenie należnego podatku. Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja osób, które pracują za granicą. Tego typu przypadki są bowiem regulowane przez umowy międzynarodowe zawarte przez Polskę z innymi państwami.

Przedsiębiorcy

 

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego dotyczy również przedsiębiorców. W ich przypadku podstawę do wypełnienia odpowiedniego formularza stanowi ewidencja dochodów prowadzona przez danego przedsiębiorcę. Najczęściej odbywa się ona w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Największą trudność stanowi jednak zaliczanie poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Nie każdy bowiem wydatek jest kosztem w rozumieniu przepisów oraz orzecznictwa. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy mają z tym wiele problemów.

Czy warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?

 

Rozliczenie podatku nie zawsze jest rzeczą prostą. Co prawda obecnie podatnicy mogą skorzystać z wielu programów komputerowych, jednakże mimo wszystko u wielu osób wciąż pojawiają się pewne wątpliwości. Są one niezwykle istotne, albowiem podatnik odpowiada na gruncie przepisów prawa karnego skarbowego za złożenie fałszywego zeznania. Jest to jednak ostateczność, gdyż urzędy skarbowe najpierw wzywają do stawiennictwa w swojej siedzibie i wyjaśnienia rozbieżności. Niemniej jednak, są to sytuacje niezwykle stresujące, a także wymagające znalezienia czasu. Dlatego też osoby, które osiągają dochody z różnych źródeł bądź prowadzą działalność gospodarczą, coraz chętniej korzystają z usług doradcy podatkowego.

 

Wypełnienie zeznania podatkowego jest dla wielu osób czynnością przysparzającą o ból głowy. Nic dziwnego, albowiem formularze nie należą do najprostszych, a ponadto ewentualne błędy wiążą się z konsekwencjami. Warto więc skorzystać z pomocy specjalisty i mieć pewność, że zeznanie zostało wypełnione w sposób prawidłowy. Biuro księgowe Calendaria posiada wieloletnie doświadczenie w profesjonalnym rozliczaniu podatków. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!